Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 5 - Råd för socialtjänsten m.m. Rådet berör bl a följande områden:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Äldreomsorg
  • Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  • Familjerätt
  • Färdtjänst/riksfärdtjänst
  • Budgetrådgivning och skuldrådgivning
  • Konsumentvägledning
  • Tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohhollagen

För nedladdning av Bevara eller gallra nr 5 besök SKR:s webbutik.

SKR:s webbutik

 


 

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat