Samordnad upphandling av e-arkiv

Nu finns ett ramavtal för e-arkiv, ett system för verksamhetsinformation, som erbjuder kommuner, landsting och regioner möjlighet att anskaffa och implementera e-arkiv för att uppnå målen för eSamhället. SKL Kommentus inköpscentral har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en samordnad upphandling avseende e-arkiv för den kommunala sektorn.

E-arkivHär kan du ta del av (länk):
  • Vilka leverantörer som ramavtalet gäller
  • Samtliga kravspecifikationer finns redovisade för produkt respektive tjänst.

Läs även om avropsmodellen och om vad det innebär med särskilda kontraktsvillkor.

Råd och stöd från SKL

Stöd och hjälp såsom checklistor, lathundar och vägledningar samt länkar inför ett avrop och införande av e-arkiv hittar du här.

Tag även del av övergripande information om e-arkivsavtalet på SKL:s sida. 

Goda exempel

Vi har samlat goda exempel på förstudier kring införandet av e-arkiv från kommuner och landsting samt andra relaterade handlingar på en särskild sida.

Läs mer om e-förvaltning och allmänna handlingar

Ladda hem skriften E-förvaltning och informationshantering – att hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar. Skriften är framtagen genom Samrådsgruppen.

 

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)

Riksarkivet har i ett nu avslutat projekt (eArd-projektet) tagit fram sk förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) som ska definiera informationens struktur mellan t ex ett verksamhetssystem och ett e-arkiv. Genom FGS:erna ska informationen enkelt kunna överföras mellan myndigheter inom kommuner, landsting, regioner samt statliga myndigheter. Informationen struktureras för återsökning i arkiv, diarier och IT-system.

FGS:erna förvaltas av Riksarkivet och en särskild funktion finns som sorterar under Divisionen för offentlig förvaltning.

Läs mer om FGS:er på Riksarkivets sida.

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat