Skriftserien Bevara eller gallra

Här nere kan du ta del av alla delar i skriftserien. Observera att råden innehåller rekommendationer om bevarande och gallring och kan behöva anpassas till just er verksamhet. Det betyder att namn på handlingar, begrepp, anmärkningar etc kan skilja sig åt. Råden kan inte heller tillämpas innan beslut är fattat i nämnd. Kontakta kommunens/regionens arkivmyndighet för mer information och läs mer här.

Den senaste utgåvan av Bevara eller gallra nr 5 - råd för socialtjänsten m.m. går att beställa som tryck och att ladda ner från SKR:s rapportbeställning. Några av de äldre utgåvorna i serien kan beställas som tryck genom Cecilia Schyberger, SKR, 08-452 70 00. 

SKR:s rapportbeställning (https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter.48973.html?query=*%3A*)

 

1. Råd för lednings- och stödprocesser hos kommuner, landsting och regioner (4:e upplagan, 2010)

Tillägg: Hantering av handlingar i EU-projekt

Tillägg: Ändrad gallringsfrist för räkenskapsinformation 2019

2. Råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende (5:e upplagan, 2023)

3. Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturverksamhet (2:a upplagan, 2004)

4. Råd om kartor och ritningar för kommuner, landsting/regioner (2:a upplagan 2017).

5. Råd för den kommunala socialtjänsten m m (4:e upplagan, 2022)

Ladda ner eller beställ från SKR.

6. Råd om regionernas, landstingens och kommunernas patientjournaler och annan medicinsk information (3:e upplagan 2014)

       Tillägg: Medicintekniska produkter

7. Råd om teknisk verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner och landsting (2:a upplagan 2014)

8. Råd för kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamhet (2:a upplagan, 2008)

9. Råd till överförmyndare (2:a upplagan 2020)

10. Råd om bevarande och gallring av handlingar hos räddningstjänsten (2004)

11. Råd om bevarande och gallring av handlingar rörande kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet (2015)

12. Råd om bevarande och gallring hos smittskyddsenheter (2008)

 

Råd om gallring av resehistorik hos kollektivtrafiknämnder/-företag

 

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat