Samrådsgruppen har för närvarande följande sammansättning:

För kommuner

Ulrika Gustafsson, stadsarkivarie, Västerås stad

Suzanne Sandberg, Malmö stad

Caspar Almalander, informationsstrateg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), (ordförande 2022)

För regioner

Thomas Forsman, Region Dalarna

Staffan Wikell, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Vakant

För Riksarkivet

Petra Dornbusch, enhetschef, Tillsynsenheten

Emily Lekman Karlsson, arkivarie, Avdelningen för arkivverksamhet

Vakant

 

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat