Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 9 - Råd till överförmyndare. I rådet behandlas bl a följande:

  • Godmanskap och förvaltarskap
  • Förmynderskap
  • Förvaltning

 

Detta råd kan hämtas här

 

 

Förlängning av vissa av de i råden föreslagna gallringsfristerna

Från och med 1/1 2009 har föräldrabalken ändrats. Detta innebär bl a att den sk talerättstiden förlängts från ett år till tre år. I gallringsrådet ska därför de där föreslagna ettåriga gallringsfristerna för handlingar från och med 2009 vara tre år. Hämta en komplettering till gallringsråd nr 9 här nedan.

Man kan även läsa mer om förändringarna i föräldrabalken i SKL:s cirkulär 2008:91.

 

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat