Information om bevarande och gallring av handlingar inom verksamhetsområdet hittar man i Gallringsråd nummer 7. Rådet berör bland annat följande områden:

  • Vatten och avlopp
  • Gator och vägar
  • Avfallshantering
  • Parker och vägar
  • Energiförsörjning

 

Här kan du hämta den senaste upplagan från 2014 av Bevara eller gallra - råd om teknisk verksamhet som PDF. 

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat