Att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter,
27 oktober 2020 - webbsänt seminarium

Observera att inspelningen av seminariet inte längre är tillgänglig

 

 

Konferens om Klassa (kommunal klassificeringsstruktur) 27 februari 2019

Här är bildspelen från de som medverkade.

 

Seminarium om kommunala klassificeringsstrukturer (2018)

Den 21 mars 2018 anordnades ett seminarium om kommunala klassificeringsstrukturer i Stockholm.

Presentation från medverkande i pdf-format:

 

Seminarium om arkivfrågor (2016)

Den 15 november 2016 anordnades en dag om arkivfrågor i Stockholm. Här kan du hämta föreläsarnas presentationer:

 

Vem bestämmer om arkiv? (2015)

Seminarium om förslag till nytt arkivreglemente den tisdagen den 17 november 2015 i Gävle.

Under konferensen ställdes frågor från publiken. En sammasntällning av frågor, svar och kommentarer kan du hämta här

Här är föredragen:

Kommunarkivarie Eva Lindelöw Sjöö och landstingsarkivarie Lars Harbe presenterade arbetet med att ta fram skriften Vem bestämmer om arkiv.

Förbundsjurist Staffan Wikell pratade om kommunallagen och arkivlagen och PSI-direktivet

 

Marianne Eliason, särskild utredare om hur offentlighetsprincipen ska införas i friskolor visade inga bilder. SOU 2015:82 Ökad insyn i fristående skolor kan du hämta här.

 

Desirée Veschetti Holmgren, Riksarkivet, berättade om den nya förvaringslagen: Lag (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

 

Några kommun- och landstingsarkiv berättade om hur de verkställer tillsyn.

Carl Henrik Ronge, Mölndals kommun

Anne Hallvig och Maria Bjersby Stenudd, Landstinget Uppsala län

Dessutom presenterade Cecilia Berg, Eskilstuna kommun, deras tillsynsarbete (inga bilder).

 

Konferens om medicinsk forskning

Den 20 november anordnas en konferens om medicinsk forskning. Tag del av vissa av föreläsarnas presentationer nedan.

Professor Jerzy Leppert:


Medicine doktor Lars Lindsköld:


Fd regionarkivarie Bo Thalén och landstingsarkivarie Marina Brokås:

 

 

Kommunal klassificeringsstruktur

Den 7 november, 2013 (Stockholm) och den 13 november, 2013 (Göteborg) anordnades halvdagsseminarier då projektet Klassa presenterades.

Föredragen kan du hämta här:

Sekretess inom socialtjänsten och information från Ersättningsnämnden

Den 11 april 2013 anordnades en konferens om socialtjänstens dokumentation och sekretess samt information från Ersättningsnämnden. Två av föredragen kan hämtas nedan.

Föredragen

 • Vad innebar vanvårdsutredningen och hur upplevde människor att läsa arkivhandlingarna?
  Lii Drobus är socionom och har varit utredningssekreterare i utredningen Vanvård i social barnavård (SOU 2011:61).
 • Vanvård ur ett historiskt perspektiv
  Johanna Sköld är fil dr i ekonomisk historia och har varit utredningssekreterare i utredningen Vanvård i social barnavård (SOU 2011:61).
 • Ersättningsnämnden och handläggningen av ansökningar om ersättning
  Gunilla Malmborg, kanslichef på Ersättningsnämnden, berättade om nämndens arbete och handläggningen av ansökningar om ersättning 
 • Menprövning i samband med utlämnande av handlingar från socialtjänst och sjukvård
  Natalie Stade är stadsjurist i Malmö.
 • Utlämnande i praktiken
  Samuel Lindeborg är kommunarkivarie i Falkenberg. Hämta föredraget nedan.

 

Skolorna och informationen - varför och hur skapas dokumentation i skolan och vad kan den

användas till?

Den 11 september 2012 anordnade Samrådsgruppen en dag om skoljuridiska frågor. Tag del av samtliga föredrag nedan.

 • Dokumentation i skolan - förekomst och rättslig status
  Peder Liljeqvist, rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö. F d sekreterare i den utredning som mynnade ut i "Sekretess i elevernas intresse - dokumentaton, samverkan och integritet i skolan" (SOU 2003:103). Tag del av utredningen nedan.
 • Vad gör Skolinspektionen?
  Carina Abréu, avdelningschef vid Skolinspektionen
 • Nya skollagen och förändrade krav på dokumentation
  Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist SKL
 • Bevara eller gallra? Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende
  Ulrika Gustafsson och Eva Lindelöw Sjöö. Gallringsrådet hittar du HÄR.
 • Mot bättre vetande? Vad har hänt med vår skola?
  Hans Albin Larsson, professor i historia och utbildningsvetenskap
 • Vad kan skolarkiven berätta om den ideologiska styrningen, uppfyllelsen av kunskapsmål och situationen för elever och personal?
  Daniel Pettersson

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat