VÀsterÄs stad

HÀr kan du hÀmta en förstudie om införande av e-arkiv som genomförts i VÀsterÄs.

Enköping, Eskilstuna och StrÀngnÀs kommuner

HÀr kan du hÀmta hela förstudierapporten samt en en kortversion.

Linköpings kommun

Linköpings kommun har ambitionen att övergÄ till ett sammanhÄllet e-arkiv. MÄlet Àr att uppnÄ en digitalt sammanhÄllen kedja dÀr Àven lÄngtidslagringen Àr digital.

För att driva pÄ frÄgan sjösattes hösten 2012 projektet E-Lin (E-arkiv i Linköpings kommun). Projektet blev i september 2013 klar med en förstudierapport om förutsÀttningar och möjligheter för e-arkiv i Linköping. Tag del av förstudierapporten nedan.

Kronoberg och Blekinge

Kommuner, landsting och regionförbund i Kronobergs och Blekinge lÀn har under vÄren 2013 samverkat kring en förstudie om ÄtgÀrder för att införa ett e-arkiv. Förstudien hade som sin uppgift att ta fram konkreta förslag till handlingsalternativ för fortsatt arbete med att införa e-arkiv. LÀs mer hÀr. Tag del av guide till handlingsalternativ, nyhetsbrev m m

Under hösten 2014 och vÄren 2014 har arbetet fortsatt med en fördjupad förstudie samt en verksamhetsbeskrivning som Àr ett underlag inför kommande beslut om en gemensam arkivorganisation.

Uppsala kommun

Uppsala kommun genomförde en förstudie under 2011 som du kan ta del av nedan.