Västerås stad

Här kan du hämta en förstudie om införande av e-arkiv som genomförts i Västerås.

Enköping, Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Här kan du hämta hela förstudierapporten samt en en kortversion.

Linköpings kommun

Linköpings kommun har ambitionen att övergå till ett sammanhållet e-arkiv. Målet är att uppnå en digitalt sammanhållen kedja där även långtidslagringen är digital.

För att driva på frågan sjösattes hösten 2012 projektet E-Lin (E-arkiv i Linköpings kommun). Projektet blev i september 2013 klar med en förstudierapport om förutsättningar och möjligheter för e-arkiv i Linköping. Tag del av förstudierapporten nedan.

Kronoberg och Blekinge

Kommuner, landsting och regionförbund i Kronobergs och Blekinge län har under våren 2013 samverkat kring en förstudie om åtgärder för att införa ett e-arkiv. Förstudien hade som sin uppgift att ta fram konkreta förslag till handlingsalternativ för fortsatt arbete med att införa e-arkiv. Läs mer här. Tag del av guide till handlingsalternativ, nyhetsbrev m m

Under hösten 2014 och våren 2014 har arbetet fortsatt med en fördjupad förstudie samt en verksamhetsbeskrivning som är ett underlag inför kommande beslut om en gemensam arkivorganisation.

Uppsala kommun

Uppsala kommun genomförde en förstudie under 2011 som du kan ta del av nedan.

Sök

Meny Råd och stöd

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat