Hur hanterar man elektroniska signaturer

Vad ska kontrolleras och hur bevaras handlingar med e-signatur?
Gå till avsnitt

Kan pappershandlingar som skannats gallras?

Hur hanterar man pappersdokument som man skannar till diariet eller till verksamhetssystemet inom t ex socialtjänst?
Gå till avsnitt

Elektronisk ärendehantering, exempel Västerås stad

Västerås stad övergick fr o m 2009 till att arbeta med en helt elektronisk ärendehanteringsprocess.
Gå till avsnitt

Registrering av handlingar vid EU-projekt

Snart kommer här ett exempel på rutinbeskrivning från X-kommun...
Gå till avsnitt