Framtidens betygshantering

– En konferens om möjligheterna för en mer rationell betygshantering

FALK i samarbete med Samrådsgruppen bjuder in till en konferens om möjligheterna för en mer rationell betygshantering.

Datum: fredag 10 februari 2023

Tid: kl. 09:00 – 16:00

Plats: Webbsändning

Kostnad och anmälan: självkostnadspris är 900 kr. Anmäl dig via denna länk.

Bakgrund

Den medborgare som har tappat bort sina betyg kan stå inför en kämpig uppgift att försöka få dem tillbaka. Det kan kräva många kontakter med arkiv, skolor och utbildningsföretag. Ibland är det så illa att betygen inte går att återfinna. En enkel sammanfattning av dagens betygshantering: Ineffektiv, splittrad, resurskrävande och rättsosäker. Även om alla institutioner gör sitt bästa är det svårt att svara upp mot medborgarnas behov.

Sedan några år tillbaka har det funnits en löst sammansatt grupp av kommunarkiv som diskuterat en möjlig lösning på problemet kring betygshantering. Arbetet resulterade i en gemensam skrivelse till regeringen sommaren 2021 med förslag på hur den nationella betygsdatabasen Beda skulle kunna användas även av medborgare som behöver nya betygsdokument.

Gruppen bakom skrivelsen till regeringen har även tagit initiativ till en konferens om betygshanteringen tillsammans med Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor och FALK – Föreningen för arkivverksamma inom landsting och kommuner.

Under dagen kommer vi att vrida och vända på rutiner, utmaningar och teknik för en mer rationell betygshantering. Förmiddagen innehåller föredrag om Beda-databasen, standarder för betygsinformation, särskilda utmaningar kring privata utbildningsanordnare etc. Eftermiddagen i grupper i en mer seminarieliknade form – frågor och svar, erfarenhetsutbyte och diskussion.

Målgrupp

Arkivarier, arkivassistenter, skolassistenter/-administratörer, systemförvaltare av elevdatabaser, rektorer, kvalitetsansvariga inom utbildning etc.

Program

Förmiddagens program sänds från SKR:s studio i Stockholm. Konferensen öppnar kl 09.00 för dig som önskar testa din uppkoppling.

 • 09.30–09.40 Inledning
 • 09.40–10.00 Bedaskrivelsen
 • 10.05–10.25 Beda (betygsdatabasen), hur fungerar den idag?
 • 10.30–10.50 Betyg utifrån ett nationellt perspektiv, SKR:s arbete inom området
 • 10.55–11.15 Utmaningar i betygshanteringen för vuxenutbildningen
 • 11.20–11.40 Samrådsgruppens gallringsråd för skolor, Bevara eller gallra 2
 • 11.45–12.00 Forum för informationsstandardisering i skolväsendet
 • 12.00–13.00 Lunch

Eftermiddagens program hålls via Zoom. 

 • 13.00–14.30 Gruppdiskussion 1
 • 13.00–14.30 Gruppdiskussion 2
 • 13.00–14.30 Gruppdiskussion 3
 • 14.30–14.45 Kaffepaus
 • 14.45–15.10 DIGG Ena om Single Digital Gateway och hur det berör framtidens betyg
 • 15.10–15.30 Sammanfattning och avslutning

Medverkande

 • Ann Hörnlund, Universitets- och högskolerådet (UHR)
 • Jennie Sjögren, Vuxenutbildning i Samverkan (ViS)
 • Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • Richard Walls, Skolverket
 • Karolin Kühn, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
 • Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA)

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat