Gallringsråd på gång:
En reviderad upplaga av Gallringsråd nr 5 om socialtjänst är är under utarbetande och inne i slutfasen. Här finns ett i det närmaste färdigt manus som kommer att helt färdigställas i december. Kommer att kunna hämtas under första kvartalet 2022. 

För undervisningsväsendet, Gallringsråd nr 2, finns en sammanställning av de svar som inkommit efter remissrundan som genomfördes under året. Sammanställningen har precis överlämnats till författarna av den nya upplagan som nu kommer att gå igenom alla synpunkter och omarbeta manus där det behövs. Tack alla ni som svarat på remissen. Vi siktar på att ha en ny reviderat "2:a" till sommaren.

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat