Riksarkivet har skickat ut förslag till nya författningar om krav på framställningen av elektroniska och allmänna handlingar!

Remissen omfattar två författningsförslag. Det ena förslaget ska ersätta RA-FS 2009:2 med nya arkivrättsliga krav på framställningen av allmänna handlingar som ska bevaras för all framtid och eventuellt överlämnas till Riksarkivet.

Det andra författningsförslaget inför tekniska krav på framställningen av elektroniska handlingar för hela offentlig sektor. Förslaget är avsett att bli en gemensam utgångspunkt för att bland annat välja format för elektroniska handlingar. Varje arkivmyndighet måste utifrån det gemensamma urvalet närmare föreskriva, liknande Riksarkivets ersättare till RA-FS 2009:2, vad som ska gälla för allmänna handlingar som framställs hos verksamheter som lyder under dem.

Förslagen har arbetats fram i det arbete som benämnts FormatE.

Ta del av förslagen på Riksarkivets hemsida

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat