Riksarkivet har de senaste åren genomfört dialogmöten med landets arkivsektor och andra intressenter utifrån den arkivutredning som genomfördes 2017-2019 och de förslag som presenterades i betänkandet "Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)".

Remissperioden avslutades i höstas men behovet av att fortsatt träffas i olika former och få diskutera våra viktiga framtidsfrågor kvarstår. Vad säger remissvaren om arkivutredningen? Hur kan vi uppmärksamma betydelsen av våra samhällsviktiga arkiv och lyfta gemensamma frågor och utmaningar på bästa sätt? Hur vill vi att vår informationshantering ska se ut i framtiden?

Vi bjuder in till några digitala frukostmöten under ledning av riksarkivarie Karin Åström Iko. Du kan välja på sex olika datum, samtliga kl. 8.30-9.30.

Läs mer här om hur du anmäler dig och vilka datum du kan välja.

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat