De samhällsviktiga arkiven” är namnet på en seminarieserie från Riksarkivet med fokus på demokrati, att dokumentera det extraordinära, informationssäkerhet och arkivförvaltning.

För att möta vår tids utmaningar belyser årets tema arkivens roll i demokratin och i samhället. Utmaningar som till exempel ökat bevarande med anledning av Corona-pandemin, digitalisering, informationssäkerhetsmässiga aspekter och riktigt långvarigt bevarande av samhällsviktig information.

Läs mer och anmäl dig här

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat