Lagen om kommunal bokföring och redovisning trÀdde i kraft 1 januari 2019 vilket pÄverkar gallringsfristen för rÀkenskapsinformation. Med anledning av detta utkommer hÀr ett tillÀgg till Bevara eller gallra nr 1, lednings- och stödprocesser hos kommuner, landsting och regioner.