Med anledning av att gallringsfristen för rÀkenskapsinformation har Àndrats i lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) sÄ har RÄdet för kommunal redovisning (RKR) utkommit med en rekommendation om bokföring och arkivering. Under utarbetandet av rekommendationen har RÄdet haft kontakt med samrÄdsgruppen.

HÀmta rekommendationen hÀr.