Stockholms stad har tagit fram en dokumenthanteringsplan för dokumentation, bevarande och gallring av handlingar rörande EU-projekt. Bland annat påverkas gallringsfrister för ekonomiinformation om de tillhör ett EU-projekt.

Dokumenthanteringsplanen kan vara vägledande och ge rekommendationer vid framtagande av egna lokala beslut kring hantering av EU-projektshandlingar i kommuner, landsting ocgh regioner.

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat