SamrÄdsgruppen har tidigare gett ut en vÀgledning gÀllande hantering av enskilda vÄrdgivares patientjournaler. 2016 pÄbörjades arbetet med att uppdatera vÀgledningen. Under arbetets gÄng har det blivit allt tydligare att det saknas reglering i lag för hur landsting/regioner ska förhÄlla sig i frÄgan. Det Àr ett komplext omrÄde. Vi har sökt svar pÄ nÄgra av frÄgestÀllningarna hos IVO/Datainspektion vilka inte kan svara med hjÀlp av dagens lagstiftning vilket ytterligare bevisar komplexiteten.

SamrÄdsgruppen har lÀmnat synpunkter till direktivet för den kommande arkivutredningen angÄende denna frÄga.

Det som gÀller i dag enligt patientdatalagen (PDL) för privata vÄrdgivare Àr följande: I 9 kap. 1 § PDL anges under vilka förutsÀttningar patientjournaler inom hÀlso- och sjukvÄrden fÄr överlÀmnas. Enligt denna bestÀmmelse fÄr IVO, om det pÄ sannolika skÀl kan antas att patientjournaler inom enskild hÀlso- och sjukvÄrd inte kommer att handhas enligt PDL eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, besluta att patientjournalerna ska tas om hand. IVO fÄr ocksÄ besluta om omhÀndertagande av patientjournaler inom enskild hÀlso- och sjukvÄrd, om den som ansvarar för hanteringen av journalerna ansöker om det, och det finns ett pÄtagligt behov av att journalerna tas om hand.

I 8 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmÀnna rÄd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hÀlso- och sjukvÄrden anges att om en enskild verksamhet i hÀlso- och sjukvÄrden inte ska drivas vidare, ska vÄrdgivaren, dödsboet, konkursboet, eller likvidatorn sÀkerstÀlla att de patientjournaler som finns i verksamheten tas om hand pÄ ett sÄdant sÀtt att obehöriga inte kan ta del av dem. Om patientjournalerna inte kan tas om hand ska den som ansvarar för dem ansöka hos IVO om omhÀndertagande av journalerna enligt bestÀmmelserna i 9 kap. 1 § andra stycket PDL.

NÄgot annat lagstöd Àn ovan för att överta patientjournaler frÄn en enskild verksamhet finns inte.

I Region SkÄne har Regionstyrelsen beslutat om kontinuitet i vÄrdinformationen, praktiskt löser man det genom att skriva ett förvaringsavtal. Du kan ta del av rutinerna hÀr:

 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/arkiv/agande/privatisering_och_nya_driftsformer.pdf

https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/arkiv-och-informationshantering/#50285