Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade 2015 om att regionarkivet i Halland skulle omhänderta ett journalarkiv från ett företag som bytt verksamhetsinriktning från att bedriva hälso- och sjukvård till att bli ett fastighetsbolag. Bolaget som bedrev sjukhusverksamheten och som hade hand om journalerna läggs alltså inte ned utan ändrar inriktning.
IVO beslutade trots detta att Region Halland och regionarkivet ska ta hand om hela journalarkivet. Region Halland anser inte att detta beslut följer vad lagstiftaren avsåg med omhändertagande när lagen skrevs och att IVO därmed öppnar upp för privata vårdgivare som vill bli av med ett arkiv som orsakar kostnader. Antalet förfrågningar om utlämnande bedömer regionen till runt tio i veckan.

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat