Pensionsmyndigheten har redovisat ett regeringsuppdrag "Molntjänster i staten – En ny generation av outsourcing". Redovisningen innehåller en analys och värdering av potentialen av molntjänster samt en redovisning av vilka risker och hinder som är förenade med användningen. Regeringen föreslås vidta åtta åtgärder för att driva utvecklingen framåt.

I bilagan "Juridisk analys" görs en genomgång av den legala prövning en myndighet behöver göra vid bedömning av om det är lagligt och lämpligt att behandla en viss typ av information i en molntjänst.
Även om uppdraget har varit fokuserat på statlig verksamhet är redovisningen relevant också för kommunala myndigheter. Vi publicerar därför rapporten här.


RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat