I en utredning Ökad insyn i fristĂ„ende skolor (SOU 2015:82) föreslĂ„s att fristĂ„ende skolor ska, i enlighet med utredningens direktiv, omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebĂ€r att rĂ€tten att ta del av allmĂ€nna handlingar Ă€ven ska gĂ€lla handlingar hos huvudmĂ€n för fristĂ„ende skolor. HuvudmĂ€nnen ska vid tillĂ€mpning av OSL jĂ€mstĂ€llas med myndigheter. Friskolorna ska Ă€ven omfattas av kravet att registrera allmĂ€na handlingar.

Vidare föreslÄs att de kommunala arkivmyndigheterna ska vara arkivmyndighet för arkiven hos huvudmÀnnen för fristÄende skolor och dÀrmed Àven utöva tillsyn över friskolor i den egna kommunen. Det blir möjligt för kommunen att meddela föreskrifter om arkivvÄrd samt att meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och förvaring av arkiven frÄn friskolor.

Utredningen föreslÄr att bestÀmmelserna trÀder i kraft den 1 juli 2017 och att handlingar som kommit in till de fristÄende skolorna före denna dag inte ska omfattas av den nya regleringen.

Utredningen har varit ute pÄ remiss (till februari 2016). NÄgon proposition har Àn inte kommit och hur slutresultatet blir ÄterstÄr att se.