Utredningen har tvÄ syften. Dels att analysera och föreslÄ ÄtgÀrder som kan frÀmja vidareutnyttjande av handlingar inom offentlig sektor för ökad öppenhet och bÀttre service och dels att ge förslag pÄ ÄtgÀrder för att genomföra Europaparlamentets och rÄdets direktiv 2013/37/EU.

Utredningen ska i det syftet ge förslag pÄ Àndringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar frÄn den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Bland annat föreslÄr utredningen att myndigheter ska vara skyldiga att informera om sina handlingar och villkoren för att vidareutnyttja dem.

LÀs mer i utredningen som du kan hÀmta hÀr.

Bland annat Datainspektionen har yttrat sig över utredningens förslag som man menar innehÄller otydligheter som kan leda till risker för den personliga integriteten.