Utredningen har två syften. Dels att analysera och föreslå åtgärder som kan främja vidareutnyttjande av handlingar inom offentlig sektor för ökad öppenhet och bättre service och dels att ge förslag på åtgärder för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU.

Utredningen ska i det syftet ge förslag på ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Bland annat föreslår utredningen att myndigheter ska vara skyldiga att informera om sina handlingar och villkoren för att vidareutnyttja dem.

Läs mer i utredningen som du kan hämta här.

Bland annat Datainspektionen har yttrat sig över utredningens förslag som man menar innehåller otydligheter som kan leda till risker för den personliga integriteten.

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat