Samverkan om e-arkiv och samverkan om avrop/förnyad konkurrensutsättning av SKL:s ramavtal för e-arkiv pågår runt om i landet. Delge dina kollegor information om vad som pågår i din kommun/landsting! Vi publicerar gärna rapporter etc från era projekt.

Tag del av en en fördjupad förstudie samt en verksamhetsbeskrivning rörande en gemensam arkivorganisation från "E-arkiv Kronoberg och Blekinge".

Du hittar fler exempel på projektdokumentation på den här sidan.

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat