Tag del av resultatet och de klassificeringsscheman som tagits fram för ledning, stöd och kärnprocesser. Fortsätt gärna att diskutera på Samrådsgruppens forum. Gä direkt till sidan med klassificeringsscheman.