Regeringen föreslår genom prop. 2013/14:118 att när kommuner och landsting/regioner sluter avtal med privata utförare och på så sätt lämnar över utförandet av en kommunal angelägenhet ska kommunen/landstinget/regionen också kontrollera och följa upp verkamheten.

Det föreslås att det i avtalet ska formuleras tydliga krav på rätten till insyn och att allmänheten ska kunna få information om hur verksamheten bedrivs.

Fullmäktige ska se till att de kommunala företag som lagt ut verksamheter på privata utförare ska värna om allmänhetens insyn.

Förändringarna föreslås träda i kraft från den 1 januari 2015. De nya reglerna om insyn och kontroll ska inte gälla avtal som ingåtts före 1/1 -15 och inte avtal som förlängs från det datumet.

Läs mer i "Privata utförare av kommunal verksamhet", prop 2013/14:118. 

Sök

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat