Nu finns en ny upplaga av skriften Bevara eller gallra nr 6 - Råd om patientjournaler och övrig vårddokumentation i kommuner, landsting och regioner. I väntan på det bearbetade trycket har vi valt att publicera ett färdigställt manus. Du kan hämta det på den här sidan.

Du kan alltså inte beställa ett tryckt exemplar i dagsläget.

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat