Nu finns en alldeles färsk vägledning som kan vara till hjälp då man ska avropa från den ramavtal som SKL Kommentus Inköpscentral tagit fram på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Här finns information om kraven i avtalet och hur de kan preciseras av avropande myndigheter. Läs mer i vägledningen  och på SKL:s sida om stöd och hjälp vid avrop av e-arkivsavtalet.

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat