Ett tillsynsärende hos Datainspektionen har uppmärksammat att användningen av biljettsystem med smarkkort kan medföra lagring av personuppgifter. Förutsättningen är att personen väljer att registrera sig på nämndens/företagets webbplats. Samrådsgruppen ger därför följande rekommendationer om bevarande och gallring av resehistorik inom kollektivtrafiken.

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat