Riksarkivet har publicerat en ny RA-FS 2013:2 om analoga ljud- och videoupptagningar på magnetband. RA-FS:en kan hämtas här.

Dessutom har publicerats RA-FS 2013:4 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler och den kan hämtas här.

RSS

Du kan prenumerera på våra flöden genom vår RSS feed. Välj något av våra flöden genom att klicka på ikonerna nedan.

 rss Nyheter rss Senast uppdaterat