Gallringsråd nummer 1 tar upp bevarande och gallring av allmänna handlingar inom lednings- och stödprocesser inom kommuner, landstingen och regioner. Handlingar inom bland anant nedanstående områden tas upp:

  • Personal
  • Ekonomi
  • N√§mndadministration
  • Upphandling
  • IT

Detta råd kan hämtas som PDF nedan.