Information om bevarande och gallring av kartor och ritningar för kommuner, landsting och regioner hittar man i Gallringsråd nummer 4.

Ny upplaga av Gallringsråd nummer 4, 2017

Nu finns en ny upplaga av Bevara eller gallra - råd om kartor och ritningar. Tryckt skrift kan beställas hos Cecilia Schyberger 08-452 7835.

Ladda ner